Nauka za privredu

Poslovni Sajam „Nauka za privredu“ organizuje se na inicijativu Pokrajinske Vlade, podstaknute namerom da se intenzivnije povežu preduzeća i naučnoistraživačke organizacije. Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost je omogućio ambijent za upoznavanje i stvaranje novih komercijalno primenjivih proizvoda i usluga podrškom za predstavljanje fakulteta, univerziteta i Razvojne agencije Vojvodine u Kongresnom centru Novosadskog sajma.

Potencijal za saradnju nauke i privrede, kao osnov za dugoročan razvoj svih sektora društva, biće prikazana na štandovima univerziteta i fakulteta gde će se predstavnici kompanija upoznati sa mogućnostima saradnje u oblastima građevinarstva i geodezije, arhitekture i urbanizma, saobraćaja, grafičkog inženjerstva i dizajna, računarstva i automatike, proizvodnog mašinstva, energetike, elektronike i telekomunikacija, industrijskog inženjerstva i menadžmenta, medicine, ekonomije, primenjene statistike, medicinsko-farmaceutskih istraživanja, aktivnostima u oblastima nizijskog šumarstva i životne sredine.., ali i ostalim oblastima koje se istražuju na Novosadskom univerzitetu, a koji čine 14 fakulteta i tri instituta, kao i na univerzitetima Republike Srpske, Crne Gore i na Univerzitetu Educons iz Novog Sada — učesnicima u izlagačkom delu. 

Bilateralni sastanci

  • Učesnici59
  • Sastanak zahtevan55
  • sastanak prihvaćen17

Učesnici

Pregledi profila

  • Pre događaja752
  • Posle događaja38924

Koorganizatori

  • 80657_ID_NSajam_09_SR.jpg

Lokacija

Novi Sad, Novosadski sajam, 21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 11