1510740034cirilica.jpg

Biljana Božin

Direktor CEMFIK-a, Prof. dr
CEMFIK, Medicinski fakultet Novi Sad

Bilateralni sastanci

  • Utorak 11:30-13:00
1510739430.jpg
Opis

Centar za medicinsko-farmaceutska istraživanja i kontrolu kvaliteta (CEMFIK) Medicinskog fakulteta Novi Sad kao inovacioni centar sa jedne strane služi za transfer znanja i tehnologija, kao i za podsticanje inovacija, a s druge kao istraživački centar integriše studije drugog i trećeg stepena sa naučnim istraživanjima.

CEMFIK omnogućava da se izvrsnost u nauci kapitalizuje kroz inovacije, da se podrškom istraživačko-razvojnim programima potpomogne uspostavljanju saradnje sa privredom, osigura fleksibilna organizaciona struktura i visoko kvalitetan kadar za istraživanje, razvoj i inovacije, kao i da se uspostavi neophodan nivo medjunarodne saradnje.


CEMFIK је implementirao integrisani sistem menadžmenta, koji sadrži sistem menadžmenta kvalitetom, prema zahtevima standarda ISO 9001:2015 i sistema menadžmenta zaštitom životne sredine prema standardu ISO 14001:2015.

Područje primene CEMFIK-a je:

-Ispitivanje kvaliteta sirovina biljnog i animalnog porekla, čajeva, začina, hemikalija i doziranih farmaceutskih oblika,

-Ispitivanje biološkog materijala humanog i animalnog porekla,

-Naučnoistraživački rad u oblasti biomedicinskih istraživanja,

-Davanje mišljenja iz oblasti biomedicinskih nauka, proizvodnje dijetetskih suplemenata i kozmetičkih proizvoda i

-Pružanje konsultantskih aktivnosti iz oblasti biomedicinskih nauka, proizvodnje dijetetskih suplemenata i kozmetičkih proizvoda.


NAŠA VIZIJA

CEMFIK kao inovaciono-istraživački centar i jedan od lidera u trasferu znanja i tehnologija iz oblasti biomedicinskih i farmaceutskih istraživanja.

NAŠA MISIJA

Da obezbedimo rezultate istraživanja koji omogućavaju razvoj novih i unapređenje postojećih tehnologija i usluga u cilju povećanja konkurentnosti srpske privrede, kroz unapređenje i kontrolu kvaliteta proizvoda iz oblasti biomedicinsko-farmaceutske industrije, dijetetskih suplemenata i kozmetičkih proizvoda.

Centar za medicinsko-farmaceutska istraživanja i kontrolu kvaliteta Medicinskog fakulteta Novi Sad jedan je od prvih ovakvih centara na teritoriji Republike Srbije, osnovan kao zasebna organizaciona jedinica Fakulteta 17. decembra 2015. godine,

Istraživačka i poslovna strategija CEMFIK-a u saglasnosti je sa nacionalnom, evropskom i strategijom prioriteta istraživanja i razvoja Svetske zdravstvene organizacije iz oblasti biomedicinsko-farmaceutskih nauka. Pružamo informacije i znanje, spajamo proizvođače i krajnje korisnike, a pomažemo i stanovništvu u svakodnevnom životu, uz maksimalnu posvećenost očuvanju životne sredine.

Glavni zadaci CEMFIK-a su:

1.       unapređenje tehnoloških istraživanja, podsticanje inovacija i transfer tehnologija,

2.       osiguranje dostupnosti i kvaliteta ljudskih resursa za istraživanje, razvoj i inovativnu privredu,

3.       uspostavljanje i u napređenje kulture dijaloga između nauke, tehnologije, društva i privrede,

4.       razvoj osnovnih i usmerenih osnovnih istraživanja i

5.       unapređenje međunarodne naučne saradnje.

 

Vrsta organizacije Univerzitet
ZemljaSrbija
Grad21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 3 Google map
Oblasti poslovanja

Medicina

    Poljoprivreda

      Industrijsko inzenjerstvo

        Ostalo