1510320461(2).jpg

Radmilo Čolović

Pomoćnik direktora
Naučni institut za prehrambene tehnologije

Bilateralni sastanci

 • Utorak 11:30-13:00
OpisNaučni institut za prehrambene tehnologije (FINS) jedan je od vodećih instituta u oblasti istraživanja hrane i hrane za životinje. Strategija Instituta u saglasnosti je sa nacionalnom i evropskom strategijom istraživanja i razvoja iz oblasti poljoprivrede i hrane, koja ima za cilj održivo upravljanje proizvodnjom hrane, iskorišćavanje bioloških potencijala i razvoj novih tehnologija i proizvoda u lancu hrane. Kao sledbenik Jugoslovenskog prehrambenog instituta i pet Zavoda u okviru Tehnološkog fakulteta UNS-a, Institut je u sastavu Univerziteta u Novom Sadu od 21. decembra 2007. godine. Osnovna delatnost Instituta je naučnoistraživački rad koji kroz aktivnosti transfera plasira najnovije rezultate u privredu. Aktivnosti Instituta posebno su fokusirane na prehrambene tehnologije, kvalitet i bezbednost hrane, a posebno na razvoj tehnologija i sirovinske baze u proizvodnji hrane i hrane za životinje, senzorne analize, nauku o potrošačima i strukturna svojstva hrane. Zaposleni u Institutu su eksperti iz oblasti tehnologije žita i brašna, šećera, voća i povrća, mesa, hrane za životinje i drugih tehnologija. U sastavu Instituta nalaze se Centar za prehrambene proizvode biljnog porekla, Centar za tehnologiju hrane za životinje i proizvode animalnog porekla, akreditovana Laboratorija za tehnologiju, kvalitet i bezbednost hrane „FINSLab“kao i pilot postrojenja za tehnologiju hrane za životinje, pekarske i fine pekarske proizvode, šećernu repu, meso i post-žetvene tehnologije zrnastih kultura i mlinarstvo.
Vrsta organizacije Univerzitet
ZemljaSrbija
GradNovi Sad, Bulevar cara Lazara 1 Google map
Oblasti poslovanja

Poljoprivreda

  Industrijsko inzenjerstvo

   Ponuda

   TEHNOLOGIJA HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE

   Razvoj novih procesnih tehnologija
   Optimizacija tehnoloških procesa
   Implementacija sistema kvaliteta

   Ključne reči: hranahrana za životinjetehnologijaoptimizacijaproces
   Ponuđena saradnja
   1. Licenca prodaja
   2. Tehnicka saradnja
   3. Outsourcing saradnja
   Ponuda

   KVALITET I BEZBEDNOST HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE

   Određivanje kvaliteta sirovina i proizvoda u skladu sa zakonskom regulativom
   Bezbednost hrane (određivanje prisustva neželjenih supstanci)
   Mikrobiološka ispravnost i održivost proizvoda
   Tehnološke karakteristike sirovina i proizvoda

   Ključne reči: hranahrana za životinjekvalitetbezbednost
   Ponuđena saradnja
   1. Outsourcing saradnja
   2. Tehnicka saradnja
   Ponuda

   BIOAKTIVNE KOMPONENTE I FUNKCIONALNA HRANA

   Analiza bioaktivnih jedinjenja
   Formulacija i dizajn funkcionalnih proizvoda i proizvoda sa dodatom vrednošću

   Ključne reči: hranahrana za životinjebioaktivna jedinjenjafunkcionalnost
   Ponuđena saradnja
   1. Licenca prodaja
   2. Tehnicka saradnja
   3. Outsourcing saradnja
   Ponuda

   TRADICIONALNA HRANA I HRANA SA GEOGRAFSKIM POREKLOM

   Izrada elaborata za zaštitu tradicionalnih proizvoda i geografskog porekla

   Ključne reči: hranaelaboratgeografsko poreklo
   Ponuđena saradnja
   1. Tehnicka saradnja
   2. Outsourcing saradnja
   Ponuda

   SENZORSKA OCENA HRANE I NAUKA O POTROŠAČIMA

   Senzorska i analitička ocena proizvoda
   Potrošački testovi i analize prihvatljivosti

   Ključne reči: hranasenzorska ocenapotrošači
   Ponuđena saradnja
   1. Tehnicka saradnja
   2. Outsourcing saradnja
   Ponuda

   VALORIZACIJA NUSPROIZVODA PREHRAMBENE INDUSTRIJE

   Alternativni izvori proteina
   Alternativni izvori vlakana
   Alternativni izvori energije
   Alternativni izvori bioaktivnih jedinjenja

   Ključne reči: hranahrana za životinjenusproizvodivalorizacija
   Ponuđena saradnja
   1. Tehnicka saradnja
   2. Outsourcing saradnja