1512070243_from_CPN_logo_-_Copy.png

Doc. dr Jovan Trifunović, dipl. inž. el.

direktor
Centar za promociju nauke

Bilateralni sastanci

 • Utorak 11:30-13:00
OpisЦентар за промоцију науке је државна институција надлежна за промоцију и популаризацију науке. Основан је током пролећа 2010. Законом о научноистраживачкој делатности („Сл. гласник РС“ бр. 18/10) Републике Србије. Након што је 23. новембра исте године уписан у регистар као јавна установа, Центар је преузео све послове промоције и популаризације науке од надлежног министарства. Но, Центар за промоцију науке је више од обичне установе. Он је део стратешког програма развоја Србије као економије знања, у којој иновативност и повезаност представљају кључне ресурсе.
Vrsta organizacije Ostalo
ZemljaSrbija
GradBeograd, Kralja Petra 46 Google map
Oblasti poslovanja

Ekonomija

  Energetika

   Elektronika

    Telekomunikacije

     Ostalo

      1512070769_from_CPN_logo_-_Copy.png
      Ponuda & potraznja

      Saradnja na svim nivoima našeg poslovanja

      Cеntаr zа prоmоciju nаukе jе držаvnа institucijа оsnоvаnа 2010. gоdinе nа оsnоvu Zаkоnа о nаučnоistrаživаčkоj dеlаtnоsti. CPN pоpulаrišе i prоmоvišе nаuku, rаzvijа nаučnu pismеnоst i pоvеzаnоst i аfirmišе idеjе еkоnоmijе znаnjа, budi rаdоznаlоst i pоdstičе mlаdе dа sе оprеdеlе zа put nаukе. Cilј svih аkcijа Cеntrа zа prоmоciju nаukе jе dа prikаžu nаuku kао krеаtivnu vеštinu nа grаnici umеtnоsti.
      Grane našeg poslovanja: Izdаvаštvо, sаrаdnjа sа nаučnоistrаživаčkim оrgаnizаciјаmа, ЕU prоjеkti, samostalne manifestacije u cilju promocije nauke, tribine, konferencije, predavanja, saradnja sa Regionalnim centrima za stručno usavršavanje prosvetnih radnika...

      Ključne reči: naukaškolstvoprivredanionaučno istraživačke organizacijeprojektitribinepredavanjakonferencijeprogrami
      Ponuđena saradnja
      1. Outsourcing saradnja
      2. Tehnicka saradnja
      3. Investiranje
      4. Ostalo
      Zahtevana saradnja
      1. Outsourcing saradnja
      2. Tehnicka saradnja
      3. Prodaja i distribucija
      4. Investiranje
      5. Ostalo