Ljubomir Kljajić

stručni saradnik
Univerzitet u Novom Sadu, Dunavski centar za transfer tehnologije/DA-SPACE projekat

Bilateralni sastanci

  • Utorak 11:30-13:00
Opis

Dunavski centar za transfer tehnologije Univerziteta u Novom Sadu  je organizaciona jedinica Univerziteta u Novom Sadu bez statusa pravnog lica

Osnovan je u saradnji Univerziteta u Novom Sadu i Steinbeis Innovation gGmbH i Steinbeis-Europa- Zentrum Nemačka, sa ciljem stvaranja strategija u promociji istraživanja, inovacija, transfera tehnologija i kohezije zemalja dunavskog regiona kao i radi identifikacije, pravne zaštite i privrednog iskorišćavanja intelektualnih dobara koja nastaju na Univerzitetu. Radom Centra upravlja  prorektor za finansije i organizaciju Univerziteta

DA-SPACE projekat je upravo skrojen kako bi se aktivno posvetio trenutnim izazovima u Dunavkom region i to pre svega kroz pilot model - laboratorija za otvorene inovacije, gde bi kompanije, javna tela, univerziteti i javnost mogli da zajedno sa mladim talentima stvore dobru osnovu za inovacije i istovremeno doprinesu razvoju istih u društvu.Vrsta organizacije Univerzitet
ZemljaSrbija
GradNovi Sad, Dr Zorana Đinđića 1 Google map
Oblasti poslovanja

Ostalo