Danijel Kukaras

Prodekan
Građevinski fakultet Subotica Univerzitet u Novom

Bilateralni sastanci

 • Utorak 11:30-13:00
OpisGrađevinski fakultet Subotica je jedan od fakulteta u sklopu Univerziteta u Novom Sadu. Osim naučno-istraživačke delatnosti, GF Subotica se intenzivno bavi saradnjom sa privredom naročito u oblasti ispitivanja građevinskih materijala i konstrukcija, projektovanja, konsultantskih i drugih ekspertskih usluga u građevinarstvu.
Vrsta organizacije Univerzitet
ZemljaSrbija
GradSubotica, Kozaračka 2a Google map
Oblasti poslovanja

Gradjevinarstvo

  Geodezija

   Arhitektura i urbanizam

    Ponuda

    Ispitivanje građevinskih materijala

    U okviru svojih redovnih, svakodnevnih, aktivnosti Laboratorija za ispitivanje materijala i konstrukcija Građevinskog fakulteta Subotica nudi ispitivanje raznih građevinskih materijala i proizvoda (ivičnjaci, betonska galanterija, agregat): pritisna čvrstoća betona, otpornost na habanje, vodonepropusnost i mrazootpornost betona, sastav agregata i sl.

    Ponuđena saradnja
    1. Tehnicka saradnja
    Ponuda

    Ispitivanje konstrukcija visokogradnje

    Za konstrukcije visokogradnje većih raspona ili većeg društvenog značaja (sportske hale, konstrukcije gledališita i sl.), kao i za ojačanje/prenamenu konstrukcija u okviru kojih se okuplja veći broj ljudi, potrebno je pouzdano utvrđivanje stanja i provera nosivosti. Naš fakultet ima iskusan tim stručnih lica koji se redovno bave ovom problematikom. Prilikom ispitivanja konstrukcija koristimo savremenu opremu koja omogućava efikasno obavljanje ovih poslova uz minimalne troškove. Pored obaveznog sadržaja koji je definisan propisima, izveštaji o obavljenom ispitivanju sadrže i sofisticirane numeričke analize ispitanih konstrukcija.

    Ponuđena saradnja
    1. Tehnicka saradnja
    1512286793-Ispitivanje.jpg
    Ponuda

    Ispitivanje mostova probnim opterećenjem

    Za uspešan tehnički prijem i eksploataciju novoizgrađenih i saniranih mostova obavezno je njihovo ispitivanje probnim opterećenjem. Naš fakultet ima iskusan tim stručnih lica koja se redovno bave ovom problematikom. Prilikom ispitivanja konstrukcija koristimo savremenu opremu koja omogućava efikasno obavljanje ovih poslova uz minimalne troškove. Pored obaveznog sadržaja koji je definisan propisima, izveštaji o obavljenom ispitivanju sadrže i sofisticirane numeričke analize ispitanih konstrukcija.

    Ponuđena saradnja
    1. Tehnicka saradnja
    Ponuda

    Analiza deformacija objekata, sleganja terena i praćenje klizišta

    Savremene tehnike prikupljanja podataka u geodeziji omogućavaju kvalitetnu i brzu analizu raznih pojava koje utiču na okolinu i objekte:

    - sleganja terena
    - klizišta
    - pomeranje i deformacija objekata,
    - računanje kubatura iskopanog materijala itd.

    Da bismo izvršili analizu ovih pojava i doneli relevatne zaključke, koristimo se sledećim tehnikama:

    - satelitskim snimcima,
    - fotografijama dobijenih pomoću bespilotnih letelica,
    - oblacima tačaka izmerenih terestričkim laserskim skenerima i sl.

    Osim toga, korišćenjem snimaka u infracrvenom delu spektra, možemo uraditi razne analize stanja zemljišnog pokrivača i kreirati tematske karte za potrebe preventivne zaštite od požara i poplava.

    Ključne reči: satelitski snimcidaljinska detekcijaUAVdronovibespilotne letelicepoljoprivredašumarstvorudarstvoklizištasleganje terenaRGBIR
    Ponuđena saradnja
    1. Tehnicka saradnja
    2. Licenca prodaja
    3. Proizvodnja
    4. Prodaja i distribucija
    Ponuda

    Praćenje izgradnje kapitalnih objekata

    Geodezija je prateća disciplina kod izrade svih vrsta kapitalnih objekata. U ovom segmentu, nudimo usluge projektovanja geodetskih radova i praćenja izgradnje zgrada, mostova, brana, tunela, puteva i svih drugih objekata gde se traži visoka preciznost obeležavanja.

    Korišćenjem savremenih geodetskih instrumenata, kombinovano sa dugogodišnjim iskustvom, optimizujemo geodetske radove, istovremeno ostvarujući optimalnu tačnost.

    Ključne reči: branemostoviputevizgradetačnostobeležavanje
    Ponuđena saradnja
    1. Ostalo
    2. Tehnicka saradnja
    Ponuda

    Izrada programa komasacije

    Pre opštinske odluke o sprovođenju komasacije, opština je dužna da donese Program komasacije, dokument kojim će se propisati obim, vrsta i količina komasacionih radova, kao i finansijska konstrukcija.

    Izradu programa komasacije vrši profesorski kadar Katedre za geodeziju.

    Ključne reči: komasacijaprogram komasacijeopština
    Ponuđena saradnja
    1. Tehnicka saradnja
    2. Prodaja i distribucija
    3. Ostalo
    Ponuda

    Projektovanje geoinformacionih sistema

    Sve informacije koje su vezane za prostor, zahvaljujući znanjima i iskustvu koje posedujemo, možemo uklopiti u jedinstven sistem, koji je:

    - prostorno precizno određen
    - matematički korektno definisan
    - pravno utemeljen
    - ekonomski opravdan.

    Geoinformacione sisteme razvijamo na open-source platformama na osnovu projektnog zadatka investitora, po principu ključ u ruke.

    Ključne reči: GISopen-sourceprostorni podaci
    Ponuđena saradnja
    1. Licenca prodaja
    2. Tehnicka saradnja